Personvern og vilkår


Kjøpsvilkår


Ved alle kjøp hos meg, gjelder disse vilkårene.


1. Avbestillingsfrist Fysiske avtaler


Det er 24t/virkedag frist på avlysninger på fysiske timer med mindre vi gjør en annen avtale som overstyrer dette punktet.2. Bestilling og avtaleprosess


Bestillingen er bindende i det den registreres hos meg. Likeså er jeg også bundet av bestillingen din. Jeg vil påbegynne arbeidet med bestillingen din omgående. Hvis du ønsker å angre kjøpet, er det viktig at dette gjøres snarest mulig og senest før vi har påbegynt arbeidet med bestillingen.


Bestillingen din ansees som en enkeltstående tjeneste og leveres innenfor et konkret tidsrom, nærmere bestemt senest innen 1 uke fram i tid fra du har mottatt bestillingen din. 


Når produktet/tjenesten er klar i systemet, vil du bli gjort oppmerksom på dette via e-post og en melding via web-applikasjonen  og det vil ligge tilgjengelig for din bruker på TrueCoach. 


Ved bestillinger av digitalt innhold innenfor et tidsbegrenset tidsrom er bestemmelsene om angrerett annerledes enn det du kanskje er vant til.


3. Priser / abbonementsinformasjon


Totalprisen for bestillingen din vil tydelig fremgå før du betaler. Alle priser er inkludert alle utgifter og kostnader forbundet med bestillingen.


Merk at alle pakker selges som abonnement, og som løper til du selv kansellerer abonnementet på mail, [email protected].


Har du av ulike årsaker pause fra abonnementet (og uker til gode) vil du ved oppstart igjen få aktivert abonnementet og det vil fortsette å løpe til neste gang du nedgraderer/avslutter.


Online coaching og kostholdsoppfølging går fra mnd til mnd. Starter man på en annen dato enn den 01. i mnd, vil man få en faktura for gjenstående dager i inneværende mnd, mens neste faktura går fra første til siste dag. Du kan også betale via Vipps (610942), istedenfor faktura.


Avslutte abonnement:


Mail må sendes til [email protected] senest 5 virkedager før neste mndskifte.


Jeg refunderer ikke beløp som allerede er betalt. 


4. Leveringstid på tjenester


Normal leveringstid på produktene jeg tilbyr er 1 til 5 dager. Ved avvik vil dette varsles per e-post og/eller via meldingssystemet som brukes internt i kommunikasjonen mellom meg og deg (ved online coaching).


Normalt vil jeg påbegynne arbeidet med bestillingen din allerede samme dag som du bestiller, så fremt bestillingen gjøres i tidsrommet 07.00 – 19.00. Dette gjelder 7 dager i uken, foruten julaften, 2. juledag, Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, påskeaften og 17. mai.


5. Angrerett (Viktig!)


Salg av kosthold og/eller treningsprogram defineres av Angrerettloven som fjernsalg (se punkt 3.2 i den praktiske veilederen fra Forbrukerrådet linket til helt øverst i betingelsene).


Tjenestene jeg tilbyr faller innunder punkt 5, side 10, i veilederen. I punkt 5, s. 10 i veilederen nevnes det at angreretten bortfaller når leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke. Forbrukeren må erkjenne at angreretten går tapt når avtalen er oppfylt.


Jeg krever at du har lest disse salgsbetingelsene, og gjennom fullføring/sending av bestilling har du gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til at vi kan begynne arbeidet med bestillingen din og at du samtidig erkjenner at angreretten har gått tapt.


På side 10 i samme veileder anbefales det at du spesielt gjør deg kjent med punktet om fullførte tjenester og digitalt innhold. Her beskrives det nærmere om hvorfor og hvordan angreretten bortfaller.


Det du bestiller er et digitalt innhold som kan lastes ned og er tilgjengelig via min web-applikasjon/over mail. Dette vil i seg selv bety at angreretten avskjæres allerede når leveringen av det digitale innholdet påbegynnes (se side 13 i veilederen).


Et kjøp av mine produkter/tjenester innebærer at jeg umiddelbart etter registrert betaling begynner arbeidet med ditt personlige oppsett.


Ønsker du å angre må det gjøres per e-post [email protected] før jeg har påbegynt oppsettet ditt.


Er du uenig med meg og vi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler jeg at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukerombudet.no og tar saken videre. De vil ta kontakt med meg for en redegjørelse, før de foreslår en løsning.


I forbrukerrådets praktiske veileder vil du også ha alle aktuelle bestemmelser lett tilgjengelig på høyre side av hvert dokument-ark, blant annet den loven og de paragrafer (§) som gjelder.


6. Kundens plikter


Som kunde som er registrert hos meg, er du ansvarlig for betaling av de tjeneste jeg tilbyr. Dette ansvaret omfatter også ikke å la andre bruke mitt system eller dele det digitale innholdet du har tilgang til, med andre.


Det er ikke under noen omstendighet lov til å videreformidle de dokumentene som du får tilgang til og de må ansees personlige. Dette gjelder også dokumenter du vil få tilgang til gjennom eventuell medlemsgruppe. Det er følgelig heller ikke lov å ta skjermbilder av treningsprogram og kostholdsplan å dele med andre uten at du har fått eksplisitt samtykke.